Các sản phẩm

 • Professional lost foam casting manufacturer-Cylinder accessories 031

  Nhà sản xuất đúc bọt bị mất chuyên nghiệp-Phụ kiện xi lanh 031

  Kết cấu : Dấu sắt dẻo : QT400-15 、 QT400-18 、 QT450-10 Cấu trúc ma trận : Công nghệ Ferrite : Ứng dụng bọt bị mất : Phụ kiện xi lanh, phụ kiện ô tô, phụ kiện tàu hỏa, phụ kiện van, đúc tàu, răng gầu máy xúc, hỗ trợ trục quay Hình cầu hóa tỷ lệ: Trên lớp 3, kể cả lớp 3 Phương pháp kiểm tra: 1. Phân tích thành phần bằng máy quang phổ; 2. Kiểm tra trước và sau khi đốt lò; 3. Máy phân tích pha mịn, kiểm tra xem tỷ lệ hình cầu hóa, ngọc trai và ferit có đủ tiêu chuẩn hay không ...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Cylinder accessories 019

  Nhà sản xuất đúc bọt bị mất chuyên nghiệp-Phụ kiện xi lanh 019

  Kết cấu : Dấu sắt dẻo : QT400-15 、 QT400-18 、 QT450-10 Cấu trúc ma trận : Công nghệ Ferrite : Ứng dụng bọt bị mất : Phụ kiện xi lanh, phụ kiện ô tô, phụ kiện tàu hỏa, phụ kiện van, đúc tàu, răng gầu máy xúc, hỗ trợ trục quay Hình cầu hóa tỷ lệ: Trên lớp 3, kể cả lớp 3 Phương pháp kiểm tra: 1. Phân tích thành phần bằng máy quang phổ; 2. Kiểm tra trước và sau khi đốt lò; 3. Máy phân tích pha mịn, kiểm tra xem tỷ lệ hình cầu hóa, ngọc trai và ferit có đủ tiêu chuẩn hay không ...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Cylinder accessories 004

  Nhà sản xuất đúc bọt bị mất chuyên nghiệp-Phụ kiện xi lanh 004

  Kết cấu : Dấu sắt dẻo : QT400-15 、 QT400-18 、 QT450-10 Cấu trúc ma trận : Công nghệ Ferrite : Ứng dụng bọt bị mất : Phụ kiện xi lanh, phụ kiện ô tô, phụ kiện tàu hỏa, phụ kiện van, đúc tàu, răng gầu máy xúc, hỗ trợ trục quay Hình cầu hóa tỷ lệ: Trên lớp 3, kể cả lớp 3 Phương pháp kiểm tra: 1. Phân tích thành phần bằng máy quang phổ; 2. Kiểm tra trước và sau khi đốt lò; 3. Máy phân tích pha mịn, kiểm tra xem tỷ lệ hình cầu hóa, ngọc trai và ferit có đủ tiêu chuẩn hay không ...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Cylinder accessories 001

  Nhà sản xuất đúc bọt chuyên nghiệp bị mất-Phụ kiện xi lanh 001

  Kết cấu : Dấu sắt dẻo : QT400-15 、 QT400-18 、 QT450-10 Cấu trúc ma trận : Công nghệ Ferrite : Ứng dụng bọt bị mất : Phụ kiện xi lanh, phụ kiện ô tô, phụ kiện tàu hỏa, phụ kiện van, đúc tàu, răng gầu máy xúc, hỗ trợ trục quay Hình cầu hóa tỷ lệ: Trên lớp 3, kể cả lớp 3 Phương pháp kiểm tra: 1. Phân tích thành phần bằng máy quang phổ; 2. Kiểm tra trước và sau khi đốt lò; 3. Máy phân tích pha mịn, kiểm tra xem tỷ lệ hình cầu hóa, ngọc trai và ferit có đủ tiêu chuẩn hay không ...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 002

  Nhà sản xuất đúc bọt bị mất chuyên nghiệp-Vòng bi 002

  Kết cấu : Dấu sắt dẻo : QT400-15 、 QT400-18 、 QT450-10 Cấu trúc ma trận : Công nghệ Ferrite : Ứng dụng bọt bị mất : Phụ kiện xi lanh, phụ kiện ô tô, phụ kiện tàu hỏa, phụ kiện van, đúc tàu, răng gầu máy xúc, hỗ trợ trục quay Hình cầu hóa tỷ lệ: Trên lớp 3, kể cả lớp 3 Phương pháp kiểm tra: 1. Phân tích thành phần bằng máy quang phổ; 2. Kiểm tra trước và sau khi đốt lò; 3. Máy phân tích pha mịn, kiểm tra xem tỷ lệ hình cầu hóa, ngọc trai và ferit có đủ tiêu chuẩn hay không ...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 003

  Nhà sản xuất đúc bọt bị mất chuyên nghiệp-Vòng bi 003

  Kết cấu : Dấu sắt dẻo : QT400-15 、 QT400-18 、 QT450-10 Cấu trúc ma trận : Công nghệ Ferrite : Ứng dụng bọt bị mất : Phụ kiện xi lanh, phụ kiện ô tô, phụ kiện tàu hỏa, phụ kiện van, đúc tàu, răng gầu máy xúc, hỗ trợ trục quay Hình cầu hóa tỷ lệ: Trên lớp 3, kể cả lớp 3 Phương pháp kiểm tra: 1. Phân tích thành phần bằng máy quang phổ; 2. Kiểm tra trước và sau khi đốt lò; 3. Máy phân tích pha mịn, kiểm tra xem tỷ lệ hình cầu hóa, ngọc trai và ferit có đủ tiêu chuẩn hay không ...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 004

  Nhà sản xuất đúc bọt bị mất chuyên nghiệp-Vòng bi tay áo 004

  Kết cấu : Dấu sắt dẻo : QT400-15 、 QT400-18 、 QT450-10 Cấu trúc ma trận : Công nghệ Ferrite : Ứng dụng bọt bị mất : Phụ kiện xi lanh, phụ kiện ô tô, phụ kiện tàu hỏa, phụ kiện van, đúc tàu, răng gầu máy xúc, hỗ trợ trục quay Hình cầu hóa tỷ lệ: Trên lớp 3, kể cả lớp 3 Phương pháp kiểm tra: 1. Phân tích thành phần bằng máy quang phổ; 2. Kiểm tra trước và sau khi đốt lò; 3. Máy phân tích pha mịn, kiểm tra xem tỷ lệ hình cầu hóa, ngọc trai và ferit có đủ tiêu chuẩn hay không ...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 007

  Nhà sản xuất đúc bọt bị mất chuyên nghiệp-Vòng bi tay áo 007

  Kết cấu : Dấu sắt dẻo : QT400-15 、 QT400-18 、 QT450-10 Cấu trúc ma trận : Công nghệ Ferrite : Ứng dụng bọt bị mất : Phụ kiện xi lanh, phụ kiện ô tô, phụ kiện tàu hỏa, phụ kiện van, đúc tàu, răng gầu máy xúc, hỗ trợ trục quay Hình cầu hóa tỷ lệ: Trên lớp 3, kể cả lớp 3 Phương pháp kiểm tra: 1. Phân tích thành phần bằng máy quang phổ; 2. Kiểm tra trước và sau khi đốt lò; 3. Máy phân tích pha mịn, kiểm tra xem tỷ lệ hình cầu hóa, ngọc trai và ferit có đủ tiêu chuẩn hay không ...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 008 009 010

  Nhà sản xuất đúc bọt bị mất chuyên nghiệp-Vòng bi tay áo 008 009 010

  Sản phẩm được đúc chính xác bằng quy trình khuôn dập biến mất, kích thước ổn định, bề mặt sáng và sạch, dung sai gia công nhỏ và trọng lượng toàn bộ nhẹ.
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 011 012 013

  Nhà sản xuất đúc bọt bị mất chuyên nghiệp-Vòng bi 011 012 013

  Sản phẩm được đúc chính xác bằng quy trình khuôn dập biến mất, kích thước ổn định, bề mặt sáng và sạch, dung sai gia công nhỏ và trọng lượng toàn bộ nhẹ.
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 014 015 016

  Nhà sản xuất đúc bọt bị mất chuyên nghiệp-Vòng bi tay áo 014 015 016

  Sản phẩm được đúc chính xác bằng quy trình khuôn dập biến mất, kích thước ổn định, bề mặt sáng và sạch, dung lượng gia công nhỏ và trọng lượng toàn bộ nhẹ
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 017 018 019

  Nhà sản xuất đúc bọt bị mất chuyên nghiệp-Vòng bi tay áo 017 018 019

  Sản phẩm được đúc chính xác bằng quy trình khuôn dập biến mất, kích thước ổn định, bề mặt sáng và sạch, dung sai gia công nhỏ và trọng lượng toàn bộ nhẹ.