Nghiên cứu phân tích chi phí sản xuất và kiểm soát quá trình đầu tư đúc

Đúc đầu tư sản xuất chủ yếu bao gồm bốn quy trình: chuẩn bị mô-đun, chuẩn bị vỏ, hợp kim nóng chảyvà xử lý bài đúc. Bởi vì phương pháp quy trình không chỉ là quy trình khác nhau, dòng sản phẩm phức tạp, chu kỳ sản xuất dài, và quá trình đúc rất chuyên nghiệp. Do đó, việc tiêu hao tư liệu sản xuất từ ​​đầu vào đến đầu ra không trực quan và rõ ràng, sử dụng nhiều loại phức tạp và số lượng không dễ dàng Đồng thời do năng suất và sản lượng quá trình đúc khác nhau, cũng như ngày càng tăng đầu tư vào loại bỏ bụi và bảo vệ môi trường, dẫn đến việc đầu tư đúc doanh nghiệp phân tích chi phí và kiểm soát chi phí Hệ thống khó khăn hơn.

1. Cơ cấu cấu thành chi phí sản xuất của doanh nghiệp đúc đầu tư

Chi phí sản xuất đúc đầu tư là chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp Chi phí sản xuất đúc đầu tư được chia thành chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí chế tạo. Chi phí môi trường được tính riêng trong chi phí sản xuất của vật đúc đầu tư.

1.1 Chi phí vật liệu

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mà doanh nghiệp sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm gọi chung là chi phí nguyên vật liệu, có thể chia thành nhiều loại nguyên liệu, vật liệu chính tạo thành thực thể chính của sản phẩm theo các chức năng khác nhau. Nhiên liệu và điện năng tiêu thụ của quá trình; Kết hợp với thực thể chính của sản phẩm, hoặc góp phần hình thành sản phẩm và tiêu thụ nguyên liệu phụ.

1.2 Lao động trực tiếp

Đề cập đến tiền lương và phúc lợi của công nhân sản xuất, những người trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm.

1.3 Chi phí Sản xuất

Đề cập đến các khoản chi phí hành chính khác nhau của từng đơn vị sản xuất của doanh nghiệp đúc đầu tư để tổ chức và quản lý sản xuất, cũng như chi phí bảo dưỡng và chi phí khấu hao máy móc thiết bị.

1.4 Chi phí Chất lượng

Chi phí chất lượng là tổng chi phí của doanh nghiệp nhằm đảm bảo mức sản phẩm quy định và quản lý chất lượng toàn diện, cũng như tổn thất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định.

1.5 Chi phí Môi trường

Chi phí môi trường là chi phí thực hiện hoặc bắt buộc phải thực hiện để thực hiện các biện pháp tác động của quá trình sản xuất đúc tới môi trường theo nguyên tắc chịu trách nhiệm về môi trường, cũng như việc doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu môi trường Các chi phí khác theo tiêu chuẩn và yêu cầu. chủ yếu bao gồm các khía cạnh sau :( 1) chi phí giảm phát thải chất ô nhiễm (2) chi phí thu hồi, tái sử dụng và xử lý chất thải (3) chi phí mua sắm xanh (4) chi phí quản lý môi trường (5) chi phí hoạt động xã hội bảo vệ môi trường (6) chi phí tổn thất môi trường

2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu sản xuất đúc đầu tư

Chi phí vật liệu là thành phần chính của chi phí đúc đầu tư. Trong thực tế sản xuất vật đúc, một mẻ vật liệu thường được tiêu hao bởi nhiều loại vật liệu đúc. Làm thế nào để chi phí nguyên vật liệu hợp lý

Việc tập hợp và phân phối các sản phẩm khác nhau là điều đáng phải suy nghĩ. Theo dòng quy trình đầu tư sản xuất đúc, chi phí vật liệu có thể được tập hợp và phân bổ trong tiêu thụ khuôn và vỏ khuôn Vật liệu, tiêu hao phí 3 khía cạnh chính.

2.1 Tiêu thụ khuôn

Trong đầu tư đúc, vật liệu chết có thể được tái chế. Tiêu hao khuôn trong sản xuất chủ yếu bao gồm tổn thất thu hồi và tổn thất đốt sáp còn lại. Khi quy trình gia công khuôn về cơ bản là cố định, có thể đo Tính toán định mức tiêu thụ và hạch toán chi phí.

2,2 Loại vỏ vật tư tiêu hao

Vật liệu vỏ bao gồm bột chịu lửa, cát, chất kết dính, v.v. Nguyên liệu thô tiêu thụ để làm vỏ có liên quan đến diện tích bề mặt của vỏ. Khi chất liệu vỏ, số lớp phủ và quy trình đã chắc chắn, bạn có thể sử dụng Diện tích bề mặt nhóm khuôn hoặc loại trọng lượng vỏ để phân bổ chi phí nguyên vật liệu.

2.3 Phí tiêu thụ

Vật liệu kim loại của đầu tư đúc được nấu chảy phù hợp với lò. Khi tính toán phí đầu vào, lò được lấy làm đơn vị, và các thành phần kim loại và vật đúc của mỗi lò được ghi theo “số lò” Loài và số lượng.

2.4 Kế toán chi phí vật liệu đúc

Qua hạch toán trên ta đã tính được chi phí hao mòn khuôn cho một loại sản phẩm đúc đơn nhất định, chi phí vật liệu vỏ tiêu hao để sản xuất sản phẩm đơn chiếc và chi phí nguyên vật liệu kim loại cho sản phẩm đơn chiếc.

3. Các cách kiểm soát giá thành sản xuất của doanh nghiệp đúc đầu tư

Trong toàn bộ đầu tư đúc chi phí sản xuất chi phí nguyên vật liệu là chi phí chiếm tỷ trọng và ảnh hưởng lớn nhất nên việc kiểm soát chi phí nguyên vật liệu là trọng tâm của toàn bộ công tác kiểm soát chi phí. Nhìn chung, chi phí nhân công và chi phí sản xuất trực tiếp ít ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, nhưng trong những trường hợp đặc biệt, chi phí chất lượng và chi phí môi trường, chẳng hạn như tỷ lệ năng suất quá trình và tỷ lệ loại bỏ, cũng có ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất. Đối với các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp cần đề ra các biện pháp kiểm soát có mục tiêu.

3.1 Giảm tiêu thụ vật liệu

Trong thực tế sản xuất, vật tư trong định mức quy trình phải được chuẩn bị và cấp phát theo kế hoạch sản xuất, vật tư không trực tiếp sử dụng vào sản xuất sản phẩm không thuộc định mức tiêu thụ sẽ được kiểm tra từng bước, phân bổ theo lô, bằng cách tiết kiệm nguyên liệu tại hiện trường để nâng cao tỷ lệ sử dụng vật liệu, bằng cách tối ưu hoá quy trình để thực hiện một tỷ lệ vật liệu khoa học và hợp lý, nhằm giảm tỷ lệ cải tiến vật liệu mới Chi phí.

3.2 Cải thiện năng suất quá trình và giảm tỷ lệ loại bỏ đúc

Thiết kế quy trình và quản lý địa điểm là hai yếu tố chính ảnh hưởng đến năng suất của quy trình. Cải cách quy trình cần được thực hiện thông qua xác minh quy trình trước khi đầu tư hàng loạt và đào tạo các nhà thiết kế quy trình chất lượng cao Đổi mới, nhằm nâng cao hiệu suất sản phẩm và năng suất quy trình, giảm giá thành sản phẩm. Bằng cách cải thiện độ chính xác rót của bánh và tối ưu hóa quy trình hiện trường, tỷ lệ sử dụng chất lỏng hợp kim có thể được cải thiện. Tối ưu hóa quản lý trang web.

3.3 Tiết kiệm năng lượng và giảm tiêu thụ năng lượng

Mức tiêu thụ năng lượng của ngành đúc chiếm 23% ~ 62% mức tiêu thụ năng lượng của ngành máy móc. Năng lượng tiêu thụ chủ yếu là than cốc, than đá và điện, sau đó là khí nén, ôxy và nước. Ngành công nghiệp đúc ở Trung Quốc Hiệu suất năng lượng chỉ đạt 15% ~ 25%. Ví dụ, thiết bị nấu chảy và tiêu thụ năng lượng nấu chảy chiếm khoảng 50% năng lượng tiêu thụ của toàn bộ quá trình sản xuất đúc. Cải tiến thiết bị nấu chảy lạc hậu có thể giảm tiêu hao năng lượng của quá trình sản xuất đúc Chìa khóa.

3.4 Tăng cường bảo vệ môi trường và thúc đẩy việc xử lý và tái chế chất thải đúc

Việc tái chế chất thải không chỉ giảm thất thoát các nguyên vật liệu liên quan mà còn trực tiếp giảm chi phí. Đồng thời, từ góc độ chi phí môi trường, vấn đề xử lý chất thải nằm ở việc tiết kiệm chi phí đúc như xử lý cuối cùng và tái chế cát thải sau khi đúc vỏ, tiết kiệm chi phí, giảm lãng phí năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường.

3.5 Nâng cao năng suất lao động

Tăng năng suất lao động có thể giảm chi phí cố định trên một đơn vị sản phẩm. Nâng cao năng suất lao động, cần không ngừng nâng cao trình độ cơ giới hóa sản xuất, sử dụng công nghệ mới, Quy trình mới, để đạt được chuyên môn hóa.

9


Thời gian đăng bài: 26/8-2021