Nguyên nhân và giải pháp xói mòn khuôn đúc nhôm

Kiểm tra bằng mắt: Có rỗ hoặc dập nổi ở vị trí cục bộ của đúc chết.

Lý do như sau:

1) Cài đặt vị trí người chạy bên trong không đúng cách

2) Điều kiện làm mát kém

Các giải pháp và phương pháp phòng ngừa là:

1) Độ dày của bộ chạy bên trong phải phù hợp

2) Sửa đổi vị trí, hướng và phương pháp cài đặt của người chạy bên trong

3) Tăng cường làm mát các bộ phận bị ăn mòn.

4-1

 


Thời gian đăng bài: ngày 21 tháng 8 năm 2020