Các cấp độ

Bảng so sánh thương hiệu gang cầu hình cầu
Trung Quốc QT400-18 QT450-10 QT500-7 QT600-3 QT700-2 QT800-2 QT900-2
Nhật Bản FCD400 FCD450 FCD500 FCD600 FCD700 FCD800
Châu mỹ 60-40-18 65-45-12 70-50-05 80-60-03 100-70-03 120-90-02
Foemer Liên Xô BЧ40 BЧ45 BЧ50 BЧ60 BЧ70 BЧ80 BЧ100
nước Đức GGG40 GGG50 GGG60 GGG70 GGG80
Nước Ý GS370-17 GS400-12 GS500-7 GS600-2 GS700-2 GS800-2
Nước pháp FGS370-17 FGS400-12 FGS500-7 FGS600-2 FGS700-2 FGS800-2
nước Anh 400/17 420/12 500/7 600/7 700/2 800/2 900/2
Ba lan ZS3817 ZS4012 ZS (4505)
5002
ZS6002 ZS7002 ZS8002 ZS9002
Ấn Độ SG370 / 17 SG400 / 12 SG500 / 7 SG600 / 3 SG700 / 2 SG800 / 2
Romania FGN70-3
Tây Ban Nha FGE38-17 FGE42-12 FGE50-7 FGE60-2 FGE70-2 FGE80-2
nước Bỉ FNG38-17 FNG42-12 FNG50-7 FNG60-2 FNG70-2 FNG80-2
người Úc 300-17 400-12 500-7 600-3 700-2 800-2
Thụy Điển 0717-02 0727-02 0732-03 0737-01 0864-03
Hungary GǒV38 GǒV40 GǒV50 GǒV60 GǒV70
Bungari 380-17 400-12 450-5
500-2
600-2 700-2 800-2 900-2
ISO 400-18 450-10 500-7 600-3 700-2 800-2 900-2
SAO CHÉP FMNP45007 FMNP55005 FMNP65003 FMNP70002
Phần Lan GRP400 GRP500 GRP600 GRP700 GRP800
nước Hà Lan GN38 GN42 GN50 GN60 GN70
Luxembourg FNG38-17 FNG42-12 FNG50-7 FNG60-2 FNG70-2 FNG80-2
Áo SG38 SG42 SG50 SG60 SG70